Välkommen till Cretec Halmstad

Vi erbjuder helhetslösningar inom VS, Ventilation, Kyla, Styr och Teknik. Vi jobbar just nu bland annat med att uppföra ett av Sveriges största logistiklager åt beställaren Biltema. Cretec ansvarar i detta projektet för Ventilation, Vs samt Styr och Övervakning

”Vår affärsidé är att, genom att jobba nära varandra gällande VS, ventilation, kyla, styr och teknik, skapa förutsättningar för kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar – då dessa system till stor del hänger ihop inom fastigheter.”